Koniec kola: 27. február 2023 23:59
19 dní
# Meno: R. Škola P 1 2 3 4 5
1. Hana Kalabova1 ŠpMNDaG 500 80 100 100 780
2. Adam Jenča8zš GJH 390 80 100 100 670
3. Samuel Onderik6zš skolasvr 400 100 100 600
4. Katarína Ostertágová1 SZScenada 500 500
5. Dominik Bezák8zš ŠpMNDaG 325 80 0 405
6. Patrik Lehocký4zš zskrosnianke 300 100 400
7. Ján Vidéky7zš GMA 200 80 100 0 380
8. Adam Gondžúr7zš narnia 180 80 100 360
9. Šárka Macáková1 SZScenada 240 0 100 340
10. Adrián Lehocký8zš zskrosnianke 300 300
Ema Vargová9zš zsstanicnake 200 100 300
Viliam Gottweis1 GAMČA 0 100 100 100 0 300
13. Tomáš Kodaj1 GAMČA 200 80 280
Matej Kucharčík8zš ŠpMNDaG 200 80 0 280
15. Martin Zich1 ŠpMNDaG 200 40 240
Matúš Pokorný1 GAMČA 0 100 100 40 240
17. Miloš Vasiľ8zš spojenaskolapp 200 20 220
18. Martin Rotter1 GSFza 207 207
19. Lukas Lipka6zš ŠpMNDaG 200 200
Filip Štefko8zš GPUK 200 200
Andrej Javorček1 ŠpMNDaG 200 200
Pavol Pajtík1 ŠpMNDaG 200 200
Žofia Bartová8zš GBajkBA 200 200
24. Jakub Imrišek8zš GAMČA 180 180
Jakub Vlčák9zš GNám 100 80 180
Alfred Primus8zš ŠpMNDaG 100 80 180
27. Matej Peter Mišun5zš SZScenada 170 170
28. Ján Dokupil8zš evlyceum 160 160
29. Jakub Klabnik8zš ŠpMNDaG 40 80 120
Filip Dubina1 GAMČA 0 100 20 120
31. Linda Mičicová1 GBAS 100 100
Ladislav Kliment6zš GALEJE 100 100
Filip Švec6zš zsjanzh 100 100
Peter Hliva1 SPŠJM 100 100
Gregor Volny8zš GBajkBA 100 100
Alica Miškolci9zš GMetBA 100 100
Hugo Barta5zš GBajkBA 100 100
Roger Goralka4zš zszdana 100 100
Timo Valky8zš Iná škola 0 100 100
40. Matúš Fülöp9zš GAMČA 80 80
Klaudia Rybárová1 Iná škola 80 80
Lucia Ponechalová1 GSFza 80 80
Martin Balko9zš ŠpMNDaG 0 80 80
44. Alexander Gabriel Mc Evoy1 ŠpMNDaG 60 60
Nicola Ann Dobova9zš ŠpMNDaG 60 60
Lucia Tóthová8zš GAMČA 60 60
Oliver Tichý8zš ŠpMNDaG 60 60
Michaela Koncová6zš GPárNR 60 60
Samko Važan7zš Iná škola 0 60 60
50. Jozef Steinhübl8zš Iná škola 40 40
Jaroslav Kaiser8zš ŠpMNDaG 40 40
52. Marián Kovaľ9zš GAMČA 20 20

Vysvetlivky

  • detaily bodov zistíte, ak podržíte kurzor nad číslom s bodmi
  • R - ročník
  • P - body z predchádzajúcich kôl
  • B - bonusové body
  • ? - popis k úlohe bol prijatý, zatiaľ však nebol obodovaný
  • - riešiteľ v tomto kole riešil prvý krát
  • - riešiteľ postúpil oproti minulému kolu (počet miest po podržaní kurzoru nad ikonou)
  • - riešiteľ klesol oproti minulému kolu (počet miest po podržaní kurzoru nad ikonou)
  • - riešiteľ ostal na rovnakom mieste ako v minulom kole

Archív zadaní