# Meno: R. Škola 1 2 3 4 5
1. Katarína Ostertágová1 SZScenada 100 100 100 100 100 500
Hana Kalabova1 ŠpMNDaG 100 100 100 100 100 500
3. Samuel Onderik6zš skolasvr 100 100 100 100 400
4. Adam Jenča8zš GJH 100 100 60 100 30 390
5. Dominik Bezák8zš ŠpMNDaG 100 100 100 25 325
6. Adrián Lehocký8zš zskrosnianke 100 100 100 300
Patrik Lehocký4zš zskrosnianke 100 100 100 300
8. Šárka Macáková1 SZScenada 40 100 100 240
9. Martin Rotter1 GSFza 80 100 27 207
10. Miloš Vasiľ8zš spojenaskolapp 100 100 200
Lukas Lipka8zš ŠpMNDaG 100 100 0 200
Filip Štefko8zš GPUK 100 100 200
Tomáš Kodaj1 GAMČA 100 100 0 0 200
Andrej Javorček1 ŠpMNDaG 100 100 0 200
Martin Zich1 ŠpMNDaG 100 100 0 200
Pavol Pajtík1 ŠpMNDaG 100 100 0 200
Ema Vargová9zš zsstanicnake 100 100 0 200
Matej Kucharčík8zš ŠpMNDaG 100 100 200
Ján Vidéky7zš GMA 100 100 0 0 200
Žofia Bartová8zš GBajkBA 100 100 200
21. Jakub Imrišek8zš GAMČA 80 100 180
Adam Gondžúr7zš narnia 80 100 0 180
23. Matej Peter Mišun5zš SZScenada 100 70 170
24. Ján Dokupil8zš evlyceum 60 100 0 0 160
25. Linda Mičicová1 GBAS 100 100
Jakub Vlčák9zš GNám 100 100
Ladislav Kliment6zš GALEJE 100 0 100
Filip Švec6zš zsjanzh 100 100
Peter Hliva1 SPŠJM 100 100
Alfred Primus8zš ŠpMNDaG 100 100
Gregor Volny8zš GBajkBA 100 100
Alica Miškolci9zš GMetBA 100 100
Hugo Barta5zš GBajkBA 100 100
Roger Goralka4zš zszdana 100 100
35. Matúš Fülöp9zš GAMČA 80 80
Klaudia Rybárová1 GĽŠTN 80 0 80
Lucia Ponechalová1 GSFza 80 80
38. Alexander Gabriel Mc Evoy1 ŠpMNDaG 60 60
Nicola Ann Dobova9zš ŠpMNDaG 60 60
Lucia Tóthová8zš GAMČA 60 60
Oliver Tichý8zš ŠpMNDaG 60 60
Michaela Koncová6zš GPárNR 60 60
43. Jozef Steinhübl8zš Iná škola 40 40
Jakub Klabnik8zš ŠpMNDaG 40 40
Jaroslav Kaiser8zš ŠpMNDaG 40 40
46. Marián Kovaľ9zš GAMČA 20 20

Vysvetlivky

  • detaily bodov zistíte, ak podržíte kurzor nad číslom s bodmi
  • R - ročník
  • P - body z predchádzajúcich kôl
  • B - bonusové body
  • ? - popis k úlohe bol prijatý, zatiaľ však nebol obodovaný
  • - riešiteľ v tomto kole riešil prvý krát
  • - riešiteľ postúpil oproti minulému kolu (počet miest po podržaní kurzoru nad ikonou)
  • - riešiteľ klesol oproti minulému kolu (počet miest po podržaní kurzoru nad ikonou)
  • - riešiteľ ostal na rovnakom mieste ako v minulom kole

Archív zadaní