Priebeh súťaže

Počas roka prebiehajú dve nezávislé časti -- letná a zimná. Priebeh častí je už potom úplne rovnaký. Každá časť pozostáva z dvoch sérií piatich príkladov. Na riešenie série je vyhradených niekoľko týždňov. Až do dňa odovzdania môžete doma riešiť zadané príklady. Môžete riešiť ľubovoľné príklady z danej série, nemusíte vyriešiť všetko, nemusíte vyriešiť ani celú úlohu. Najneskôr do dňa odovzdania (ktorý je napísaný na zadaniach aktuálnej série) je potrebné poslať vaše riešenia pomocou webového rozhrania. Úlohy riešte samostatne.

Po konci série si pozrieme vaše odovzdané riešenia a opravíme ich. Pre každý príklad je v zadaní napísané, koľko bodov sa zaň dá dostať. Samozrejme, je možné získať čiastkové body, aj keby ste nevyriešili celú úlohu, alebo by vaše riešenie nebolo úplne správne. Dokonca, ak nás prekvapíte originálnym riešením, môžete získať bonusové body. Opravené riešenie vám potom pošleme späť aj s poznámkami ohľadom vašeho riešenia.

Ako má vyzerať správne riešenie

Správne riešenie nemôže obsahovať iba výsledok, ale malo by obsahovať aj popis toho, ako ste sa k výsledku dostali.

Veľmi podstatný je hlavne slovný popis riešenia. Ten by mal byť písaný čo najviac zrozumiteľne, aby sme si pri opravovaní nemuseli lámať hlavu. Mal by obsahovať všetky podstatné kroky, ktoré ťa viedli k riešeniu.

A nemusíte sa báť, ak ste niečo také ešte neskúšali. Keď vám opravíme riešenia, napíšeme vám k nim aj komentáre, ktoré vám môžu pomôcť v riešení ďalšej série. To je najlepší spôsob, ako sa zlepšovať.

Spôsob odovzdávania

Ako prvú vec, ktorú musíte urobiť pred tým, ako budete môcť odovzdávať svoje riešenia, je zaregistrovanie sa na tejto stránke. V časti Zadania a vzoráky nájdete okrem zadaní aj odkaz, na ktorom môžete odovzdať vaše riešenie.

Ak nie je povedané inak, riešenie každej úlohy má byť jeden súbor vo formáte PDF. Ten nahráte na našu stránku a stlačíte zelené tlačítko Submit. Opravovať sa bude posledné odovzdané riešenie, takže si dajte pozor, aby ste si niečo neprepísali.

Myslím, že vytvoriť PDF súbor by pre vás nemal byť problém, ak by ste s tým mali problém, pokúste sa použiť nejaký online converter ako napríklad http://www.freepdfconvert.com.

Čas poslednej úpravy: 12. jún 2016 23:05