Počet bodov:
Popis:  15b

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom tejto úlohy, napíšte Adamovi Královi na adam.kral@trojsten.sk

Táto úloha nadväzuje na úlohu Receptomaty z prechádzajúceho kola. Pri riešení tejto úlohy preto môžete využívať vzorové riešenie z minula.

Čarodejnice(a čarodejníci) vám to síce nechceli povedať, ale kniha receptomatov má druhú časť s názvom “Nerozhodné receptomaty”. Nechceli vám to povedať, pretože týmto receptomatom nerozumeli. Šípky zo stavov nedávajú veľmi zmysel - niekedy je ich viac ako jedna, čiže čarodejníci sa nevedeli dohodnúť, po ktorej majú ísť. Nakoniec však rozlúštili túto záhadu a popis k týmto receptomatom vám pridali do tutoriálu. Ten vám zase oskenovali a zdieľali na tejto adrese. Aby vám pomohli ešte viac, updatovali aj simulátor receptomatu. Ten je na tejto adrese.

Zároveň potrebujú od vás znovu pomoc.

Úloha

Niektoré strany z knihy receptomatov chýbajú. Pomôžte nájsť:

  1. (2 body) Nerozhodný receptomat, ktorý akceptuje reťazce s podreťazcom abac. Poznámka: táto úloha je rovnaká ako v prvej časti, typ receptomatu však výrazne zjednodušuje riešenie.

  2. (2 body) Receptomat, ktorý akceptuje čísla deliteľné číslom \(11\). (môže byť nerozhodný alebo rozhodný)

  3. (2 body) Nerozhodný receptomat, ktorý akceptuje reťazce končiace sa na aa.

  4. (2 body) Receptomat z c, ale aby bol rozhodný.

  5. (2 body) Nerozhodný receptomat, ktorý akceptuje čísla deliteľné číslom \(25\).

  6. (2 body) Receptomat z e, ale aby bol rozhodný.

  7. (3 body) Aké recepty akceptuje tento receptomat? Dokážete z neho spraviť rozhodný receptomat?

Podúlohy a, c, d sú z kapitoly “Písmenné receptomaty”. V týchto receptoch sa používajú len znaky a, b, c a d. Podúlohy b, e, f sú z kapitoly “Číselné receptomaty”. V týchto sa používajú znaky 09.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.