Koniec kola: 23. október 2023 23:59
24 dní
Počet bodov:
Program:  100b

Táto úloha je programátorská. Ako svoje riešenie odovzdaj program vo svojom obľúbenom jazyku a automaticky sa dozvieš koľko si dostal/a bodov. Ak si takýto typ úloh ešte nikdy neriešil/a skús sa pozrieť ako by mal vyzerať ideálny program. Ak zatiaľ programovať nevieš, ale chcel/a by si vedieť môžeš skúsiť náš python tutoriál.

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom tejto úlohy, napíšte Hanke na hanka3@kalab.sk

Nie až tak dávno sa konalo prvé sústredenie PRASKu. Spoznalo sa tam veľa účastníkov, nových či starých a veľa z nich sa aj skamarátilo. Klaudia sa na konci sústredka rozprávala so všetkými účastníkmi a každého sa spýtala, koľko má na sústredku nových kamarátov. Všetci jej túto informáciu ochotne prezradili. Pri niektorých odpovediach sa Klaudia začudovala - veď toľko kamarátov si nikto nemohol stihnúť za jedno sústredko spraviť!

Úloha

Každý účastník Klaudii povedal, koľko nových kamarátov spoznal na sústredku. Ak je toto číslo ale väčšie než \(k\), klamal jej a s nikým sa neskamarátil (teda má \(0\) nových kamarátov). Tvojou úlohou je zistiť, koľko nových kamarátstiev vzniklo, ak sa každé kamarátstvo skladá z práve dvoch účastníkov.

Formát vstupu

Na prvom riadku dostanete dve medzerou oddelené čísla \(n\), \(k\), označujúce počet účastníkov a maximálny počet kamarátov, koľkých mohol jeden účastník spoznať. Platí \(2 \leq n \leq 10^7\) a \(0 \leq k < n\).

Na druhom riadku je \(n\) čísel \(a_1, a_2, ... , a_n\) - \(a_i\) je počet nových kamarátov \(i\)-teho účastníka. Pre každé \(i\) platí, že \(0 \leq a_i < n\).

Formát výstupu

Na výstup vypíšte jedno číslo - počet vzniknutých kamarátstiev.

Pozor, toto číslo môže byť veľmi veľké - na jeho uloženie nestačí obyčajná (32-bitová) premenná. Namiesto toho musíš použiť 64-bitovú premennú. Ak programuješ v Pythone, toto nemusíš riešiť. Napríklad v C++ ale musíš použiť long long namiesto int.

Hodnotenie

Sú štyri sady vstupov, každá za 25 bodov. V prvej a druhej platí, že \(n \leq 10^4\). Zvyšné dve sady nemajú žiadne obmedzenia navyše.

Príklad

Input:

5 3
1 2 4 1 0

Output:

2

Druhý účastník sa skamarátil s prvým a štvrtým, tretí a piaty sa s nikým neskamarátili.

Input:

8 4
4 2 3 6 3 0 2 5

Output:

7

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.