Zadanie

Táto úloha je teoretická. Ako svoje riešenie odovzdaj pdf súbor, v ktorom bude tvoje riešenie aj so zdôvodnením, prečo je správne. Po konci kola ti riešenie opraví vedúci, a napíše ti komentár - povie ti kde si spravil chyby, prípadne ti poradí ako vieš svoje riešenia zlepšiť.

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom tejto úlohy, napíšte Štepimu na [email protected]

Kubo už odmalička sníva o tom, že bude jedného dňa šoférovať električku. Bohužiaľ zatiaľ ešte nemôže, a tak sa aspoň vozí z jednej zastávky na druhú, pozoruje ľudí, ktorí nastupujú a vystupujú, a robí si o tom všelijaké štatistiky.

Kubo si pre každú zastávku, cez ktorú prešiel, zapísal, koľko ľudí na nej dokopy nastúpilo alebo vystúpilo. Pre jednoduchosť predpokladajme, že na zastávke ľudia iba nastupujú alebo iba vystupujú - teda ak by napríklad nastúpilo \(10\) ľudí a vystúpilo \(7\), je to to isté ako keby iba nastúpili traja. Podobne ak by nastúpili dvaja a vystúpili štyria, je to akoby dokopy vystúpili dvaja. Kubo si píše počty nastupujúcich, takže keď ľudia vystupujú, zapíše si záporné číslo.

Úlohy

 1. (20 bodov) Kuba často zaujíma otázka, koľko ľudí dokopy nastúpi na úseku od nejakej zastávky po nejakú ďalšiu. To môže spočítať tak, že sčíta počty nastupujúcich od tej prvej zastávky po tú druhú, ale ak sú tie zastávky ďaleko od seba, to je celkom veľa počítania a to sa mu nechce.

  Oveľa radšej by bol, keby vedel na každú takúto otázku nájsť odpoveď iba nejakým malým počtom sčítaní, bez ohľadu na to, ako ďaleko sú od seba zastávky. Aby to vedel urobiť, je ochotný napísať si nový zoznam, z ktorého to bude vedieť vyčítať lepšie ako z toho pôvodného.

  Navrhnite, čo si môže do toho nového zoznamu napísať, aby mu to pomohlo. Ako potom nájde odpovede na jeho otázky?

 2. (10 bodov) Kubo už vie, ako hľadať odpovede na jeho otázky rýchlejšie, ale na to potrebuje ten svoj nový zoznam. Ako ho čo najefektívnejšie vypočíta z toho pôvodného?

 3. (30 bodov) Niektoré úseky sú zvláštne tým, že na nich veľa ľudí nastupuje a málo vystupuje, alebo naopak. Chcel by nájsť taký úsek zastávok, kde sa toto deje najviac, teda na ktorom dokopy nastúpi najviac ľudí.

  Napríklad ak by počty nastupujúcich boli postupne \(3, -7, 5, -3, 6, -2\), potom najviac ľudí nastúpi na úseku od tretej po piatu zastávku, a to \(5 - 3 + 6 = 8\).

  Navrhnite, ako vie Kubo čo najefektívnejšie takýto úsek nájsť.

  Všimnite si, že keď Kubo nastupuje, v električke už môžu nejakí ľudia byť, a teda sa môže stať, že napríklad na druhej zastávke ich vystúpi viac ako ich na prvej nastúpilo.

 4. (40 bodov) Na niektorých úsekoch naopak nastupuje veľmi málo cestujúcich. Niekedy sa dokonca stane, že na celom úseku dokopy akoby nenastúpil nikto - nejakí ľudia síce nastúpia, ale rovnaký počet aj vystúpi.

  Ak by počty nastupujúcich boli napríklad \(3, -5, 2, 3, -3\), potom takéto úseky sú štyri: od prvej po štvrtú zastávku, od druhej po piatu, od štvrtej po poslednú, a ešte aj od prvej po poslednú.

  Ako vie Kubo čo najefektívnejšie zistiť počet takýchto úsekov?

Podúloha A

Predstavme si na začiatok, že predtým, ako Kubo nastúpil do električky, v nej ešte neboli žiadni ľudia. Potom by nám stačilo pamätať si, koľko je v električke po ktorej zastávke ľudí. Potom počet ľudí, ktorí nastúpili na nejakom úseku, je jednoducho rozdiel počtu ľudí, ktorí v nej boli predtým, a počtu ľudí, ktorí v nej boli potom.

Toto už je skoro riešenie. Jediný rozdiel je, že na začiatku už nejakí ľudia v električke sú. Nebudeme si teda pamätať ich počet (ten ani nevieme), ale rozdiel oproti počtu na začiatku.

To znamená, že pre každú zastávku si zapamätáme počet ľudí, ktorí až dovtedy nastúpili, čo je súčet počtov pri jednotlivých zastávkach.

Napríklad ak by počty nastupujúcich boli postupne \(2, 3, -7, 5, -4\), potom rozdiely oproti začiatku by boli \(0, 2, 5, -2, 3, -1\). Hodí sa tam mať tú nulu na začiatku, aby sme vedeli vyjadriť aj počet pred všetkými zastávkami. Takže keby bolo na začiatku v električke povedzme \(5\) ľudí, tak po jednotlivých zastávkach by počty ľudí boli \(5, 7, 10, 3, 8, 4\).

Keď potom chceme vypočítať celkový počet nastupujúcich medzi nejakými dvoma zastávkami, tak je to rozdiel počtu, koľko ich bolo predtým, a koľko ich bolo potom. Tak napríklad medzi druhou a štvrtou zastávkou: po štvrtej zastávke bolo v električke o \(3\) ľudí viac ako na začiatku, a pred druhou zastávkou ich bolo o \(2\) viac ako na začiatku, teda musel nastúpiť jeden človek.

Všeobecne ak máme nejaký zoznam čísel a chceme vedieť rýchlo hľadať súčty na nejakých jeho úsekoch, hodí sa nám vypočítať si k nemu takéto “čiastkové súčty” – hovorí sa im prefixové súčty.

Na vyriešenie úlohy to nebolo treba, ale tu si ukážeme aj, ako by sa takéto niečo dalo naprogramovať. Dajme tomu, že v poli prefixove_sucty máme uložené prefixové súčty (začínajúce nulou). Potom súčet na nejakom úseku zistíme takto:

def sucet_na_useku(zaciatok, koniec):
  return prefixove_sucty[koniec + 1] - prefixove_sucty[zaciatok]

Podúloha B

Môžeme ich počítať postupne od začiatku a vždy využiť to, čo sme už vypočítali predtým. Ak nás zaujíma počet ľudí (rozdiel oproti začiatku) na \(k\)-tej zastávke, a už vieme, koľko ľudí tam nastúpilo, aj koľko ľudí v električke bolo predtým, tak nám stačí tieto čísla sčítať.

Začneme teda s tým, že na začiatku je rozdiel oproti počtu na začiatku \(0\). Teraz pre každú zastávku zoberieme rozdiel dovtedy (ktorý už máme vypočítaný), a pripočítame k nemu koľko ľudí nastúpilo na tej zastávke. Dostaneme tak rozdiel počtu na ďalšej zastávke oproti začiatku.

def spocitaj_prefixove_sucty(postupnost):
  sucty = [0]
  for pocet in postupnost:
    sucty.append(sucty[-1] + pocet)
  return sucty

Podúloha C

Súčet nastupujúcich na úseku je rozdiel počtu pred a po tom úseku, hľadáme teda taký začiatok a koniec v prefixových súčtoch, aby ich rozdiel bol čo najväčší. Dá sa vyskúšať všetky dvojice a zobrať tú s najväčším rozdielom, ale to by bolo zbytočne pomalé (ak máme \(n\) zastávok, museli by sme spraviť rádovo až \(n^2\) sčítaní).

Môžeme si ale uvedomiť, že keď si už nejakú zastávku vyberieme ako koniec, potom najväčší rozdiel bude mať s tou zastávkou predtým, na ktorej bolo najmenej ľudí. Stačí teda postupne prechádzať zastávky (tie budeme skúšať ako konce) a popritom si pamätať, aký najmenší počet ľudí bol doteraz na nejakej zasatávke (to bude ten začiatok). Takto sa určite dostaneme k takému začiatku a koncu, kde je ten rozdiel najväčší. Spravíme pri tom len rádovo \(n\) sčítaní.

def najvacsi_sucet_na_useku(postupnost):
  prefixove_sucty = spocitaj_prefixove_sucty(postupnost)
  najmenej_zatial = 0
  najvacsi_sucet = 0
  for pocet in prefixove_sucty:
    najvacsi_sucet = max(najvacsi_sucet, pocet - najmenej_zatial)
    najmenej_zatial = min(najmenej_zatial, pocet)
  return najvacsi_sucet

Podúloha D

Hľadáme, koľko je takých úsekov, že súčet nastupujúcich je tam \(0\), teda že predtým je tam rovnako veľa ľudí ako potom. Hľadáme teda počet rovnakých dvojíc v prefixových súčtoch.

Najprv si teda spočítame, koľkokrát sa v prefixových súčtoch každá hodnota vyskytuje. Potom pre každú jednu hodnotu nás zaujíma počet dvojíc prvkov s touto hodnotou. Ak je prvkov s touto hodnotou \(k\), potom počet dvojíc je \(k(k-1)/2\) (ak to nepoznáte, rozmyslite si, prečo to funguje). Stačí nám teda sčítať tieto počty dvojíc, na čo potrebujeme rádovo \(n\) sčítaní.

def pocet_nulovych_usekov(postupnost):
  prefixove_sucty = spocitaj_prefixove_sucty(postupnost)
  kolko_je_coho = defaultdict(int) # ako slovnik (dict), ale na zaciatku je ku kazdemu klucu priradena 0
  for pocet in prefixove_sucty:
    kolko_je_coho[pocet] += 1
  odpoved = 0
  for hodnota, pocet in kolko_je_coho.items():
    odpoved += pocet * (pocet - 1) // 2
  return odpoved

Diskusia

Tu môžte voľne diskutovať o riešení, deliť sa o svoje kusy kódu a podobne.

Pre pridávanie komentárov sa musíš prihlásiť.