Počet bodov:
Program:  15b

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom tejto úlohy, napíšte Andrejovi na ajo@ksp.sk

Timke sa pokazil počítač. Je to pre ňu ako programátorku beztak ťažké, a akoby nestačilo, je nedeľa ráno a ona musí na pondelok do školy vypracovať úlohu z programovania. To by ale bola hanba keby ju ona, ktorá rieši všemožné súťaže nemala. Rozhodla sa preto zísť do pivnice a pokúsiť sa nájsť svoj starý počítač. Namiesto neho však našla iba pár zbytočností a jeden naozaj starý počítač. Oprášila ho a uvidela na ňom názov : “PRAStarý Kalkulátor”. Potešila sa. Keď ho však zapojila, ostala nemilo prekvapená. Počítač nebol úplne klasický, nemal ikonky ani žiadne pokročilé príkazy a hlavne nemal klasickú pamäť. Našla však k nemu naozaj starý manuál, ktorý popisuje jeho fungovanie a tajomnú rúru, ktorá sa pri programovaní v ňom používa.

Úloha

Pomôžte Timke a naprogramujte jej úlohu na tomto starom počítači.

  1. (1 bod) V rúre sa nachádza číslo \(x\) \((0 \leq x \leq 100)\). Vypíšte na výstup číslo \(3 \cdot x+5\).

Input:

10

Output:

35
  1. (2 body) Vypíšte na výstup čísla od 1 po \(x\), kde \(x\) \((1 \leq x \leq 100)\) je jediné číslo, nachádzajúce sa na začiatku v rúre.

Input:

4

Output:

1
2
3
4
  1. (2 body) Poznáte fibonnacciho postupnosť? Je to postupnosť tvaru \(0, 1, 1, 2, 3 \dots\) Prvé dve čísla postupnosti sú 0 a 1, pre ďalšie čísla platí, že každé je súčtom dvoch predchádzajúcich. V rúre máte na začiatku číslo \(n\) \((1 \leq n \leq 100)\). Vypíšte na výstup jediné číslo a to \(n\)-té fibbonacciho číslo.

Input:

5

Output:

3
  1. (3 body) V rúre sa nachádza jediné číslo \(x\) \((1 \leq x \leq 1000)\). Zistite počet jeho deliteľov a vypíšte tento počet na výstup.

Input:

8

Output:

4
  1. (3 body) Na vstupe sa nachádza \(n\) \((0 \leq n \leq 300)\) kladných čísel. Vypíšte na výstup jediné čislo, ich počet.

Input:

10 15 7 8 12 3

Output:

6
  1. (4 bodov) V rúre sa nachádza \(n\) \((1 \leq n \leq 2000)\) kladných čísel. Vypíšte na výstup tie z nich, ktoré sú deliteľné 3. Navyše musí platiť, že ich vypíšete v rovnakom poradí v akom sa nachádzali na začiatku v rúre.

Input:

10 20 30 4 9 7

Output:

30
9

Odovzdávanie

Odvzdávanie tejto úlohy je trochu špecifické. Vaše riešenia si môžete akokoľvek dlho testovať pomocou online simulátora, ku ktorému sme pre vás taktiež pripravili krátky manuál. Na testovanie môžete odoslať zozipovaný archív, ktorý má obsahovať pre každú podúlohu práve jeden textový súbor s názvom x.txt kde x je názov podúlohy. Tento textový súbor má obsahovať kód vášho programu. Pokiaľ v podúlohe uvádzame, že sa v rúre niečo nachádza, váš program má predpokladať, že to tam naozaj je. Neodosielajte teda na testovanie verziu, v ktorej si nejaký testovací vstup vyrobíte tak, ako to zrejme treba robiť v simulátore. Dajte si tiež pozor aby zip neobsahoval priečinok ale priamo textové súbory. Testovač by mal váš kód otestovať, pričom v detailoch jednotlivých stupov sa viete dozvedieť, čo bolo zle. Pokiaľ sa testovač tvári, že váš kód testuje a trvá to nejak dlho, je veľmi pravdepodobné, že je niečo zle, napr. neodoslali ste súbory v požadovanom formáte a podobne. Ak ste si napriek tomu istý, že robíte všetko správne a testovač štrajkuje, neváhajte nás kontaktovať na mail vyššie. Odovzdávať môžete aj iba časť programov, teda napr. môžete odoslať zip s obsahom a.txt, c.txt a e.txt. Toto výrazne odporúčame, nakoľko si viete otestovať, či všetko funguje na menej ťažkých podúlohách.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.