Počet bodov:
Popis:  15b

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom tejto úlohy, napíšte Maji na [email protected]

Blíži sa polročné vysvedčenie a učitelia majú plné ruky práce. Musia zaokrúhľovať známky, vypisovať vysvedčenia a hlavne sa pri tom všetkom nepomýliť. A to vôbec nie je ľahká úloha. Okrem toho, že učitelia musia mať prehľad o vedomostiach ich žiakov, musia sa vedieť orientovať aj v školskom informačnom systéme, ktorý je samozrejme elektronický. A aby ste si vedeli skontrolovať, či Vám učitelia správne zaokrúhlili známky, mali by ste sa naučiť so systémom poriadne robiť aj vy. Poďme teda na to :).

Úloha

Táto úloha sa zaoberá prácou s databázami a jazykom SQL. Ak ste tieto pojmy nikdy nepočuli, všetko vám vysvetlí tutoriál, ktorý nájdete na https://prask.ksp.sk/navody/databazy-sql/. Nezľaknite sa jeho dĺžky, už počas čítania budete schopní riešiť jednotlivé podúlohy. Informačný systém (databáza) našej školy sa nachádza na https://people.ksp.sk/~prask/specialne/3/2/3/. Popis jednotlivých tabuliek, ktoré v tejto databáze budete používať nájdete tu: https://prask.ksp.sk/navody/udaje_tabuliek/. Vašou úlohou je spustiť nejaké príkazy na stránke s databázou a s ich pomocou odpovedať na otázky v jednotlivých podúlohách.

Ako riešenie úlohy odovzdávate slovný popis, ktorý má obsahovať: odpoveď na zadanú otázku, príkazy, ktoré ste pri riešení danej podúlohy použili a stručný popis toho, prečo ste použili práve uvedené príkazy.

 1. (1 bod) Na škole sa vyučuje jeden neštandardný predmet. Napíšte nám, aké je jeho ID.
 2. (1 bod) Dostal niekto 24. 12. jednotku?
 3. (1 bod) Koľko žiakov sa volá Jozef alebo Juraj alebo má priezvisko Novák?
 4. (1 bod) Aký je vekový rozdiel medzi najmladším a najstarším žiakom?
 5. (1 bod) Ktorý učiteľ učí 3.B matematiku?
 6. (1 bod) Napíš mená všetkých učiteľov matematiky.
 7. (1 bod) Ktorý študent dostal naposledy päťku?
 8. (2 body) Ktorý študent dostal naposledy päťku z matematiky od profesorky Vlnovej?
 9. (2 body) V ktorom predmete sa žiakom najviac darilo v septembri? Teda taký, z ktorého bola najlepšia priemerná známka za september?
 10. (2 body) Ktorá trieda má najlepší priemer známok z matematiky?
 11. (2 body) Ktorý učiteľ nadŕža dievčatám? Teda taký, ktorý dáva viac jednotiek dievčatám ako chlapcom? Zaujíma nás učiteľ, ktorý dal napríklad dievčatám celkovo 150 jednotiek a chlapcom iba 93.

Bonusová úloha: (2 body) Ktorý učiteľ dáva priemerne lepšie známky triede, ktorej je aj triedny učiteľ? Teda je to učiteľ, ktorý nadŕža svojim študentom.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.