Logisim

Na to, aby sme vaše obvody mohli otestovať, musíte ich nakresliť programom Logisim.

Inštalácia

Logisim si môžete stiahnuť tu: https://sourceforge.net/projects/circuit/. Inštalácia by mala byť intuitívna.

Používanie

Používanie Logisimu je pomerne intuitívne, na vyriešenie tejto úlohy vám budú stačiť úplné základy.

V paneli s nástrojmi vľavo hore máte na výber z rôznych hradiel, ktoré môžete v obvode použiť.

logtut1.png

Tie môžete umiestňovať do plochy vpravo.

logtut2.png

Jednotlivé komponenty, ktoré budeme používať, vyzerajú takto:

logtut3.png
Piny, NOT, AND, OR, XORc, XOR3c

Zľava doprava sú to: vstupný pin, výstupný pin, hradlo NOT, hradlo AND, hradlo OR, hradlo XORc a hradlo XOR3c. Vstupné piny reprezentujú vstupy nášho obvodu a výstupné piny reprezentujú jeho výstupy.

S pomocou nástroja šípky (ktorý je v paneli s nástrojmi naľavo od hradiel) vieme hradlá na ploche označovať a presúvať. Okrem toho ním vieme kresliť káble: klikneme na niektorý vstup alebo výstup niektorého hradla (prípadne na nejaký už nakreslený kus kábla) a ťaháme kam chceme.

logtut4.png

Ak chceme nejaký kábel rozvetviť, jednoducho klikneme na miesto, kde z neho chceme oddeliť vetvu a ťaháme. Vetvenie by malo vyzerať takto:

logtut7.png

Ak potrebujeme prekrížiť dva vodiče bez toho, aby sa spojili, jednoducho ťaháme jeden ponad druhý. Kríženie bez spojenia vyzerá takto:

logtut8.png

Takýmto spôsobom vieme poprepájať hradlá (a piny) v našom obvode. Logisim na začiatku vždy predpokladá, že na vstupoch nášho obvodu sú samé nuly (preto sú aj v našich vstupných pinoch napísané nuly). Keď máme všetko správne pospájané, vysvieti káble, ktorými ide hodnota 1 svetlozelenou farbou. Vo výstupných pinoch tiež zobrazí ich hodnotu.

logtut5.png

Nakoniec, nástrojom ruky (ktorý nájdete hneď naľavo od nástroja šípky) môžeme klikať na jednotlivé vstupné piny a tým meniť hodnoty v nich. Logisim nám potom vždy vysvieti tie vodiče, v ktorých je hodnota 1.

logtut6.png

Riešenie úlohy

Stiahnite si tento zip. V ňom nájdete 8 súborov. Súbory XOC.circ a XOR3c.circ môžete ignorovať, tie sú tam z technických príčin. Okrem toho sú tam súbory sablona_a.circ až sablona_f.circ. Tieto súbory vždy obsahujú prázdny obvod, v ktorom je iba príslušný počet vstupných a výstupných pinov pre danú podúlohu. V paneli s nástrojmi sú vždy iba tie hradlá, ktoré v danej podúlohe môžete použiť. Do týchto súborov dokreslite svoje riešenia jednotlivých podúloh a uložte ich pod názvami riesenie_a.circ až riesenie_f.circ .

Odovzdávanie

Na stránke tejto úlohy odovzdajte jeden .zip súbor obsahujúci súbory riesenie_a.circ až riesenie_f.circ . Ak nejakú podúlohu nevyriešite, príslušné riešenie do zipu dávať nemusíte. Je dôležité, aby sa vaše súbory volali riesenie_a.circ až riesenie_f.circ a aby neboli vnútri zipu skryté v žiadnom priečinku, lebo inak ich testovač nerozozná.

O chvíľu by ste sa mali dozvedieť výsledok testovania, podobne ako pri programátorských úlohách.

Na zazipovanie súborov (teda vytvorenie .zip) môžete použiť napríklad túto stránku: www.files2zip.com

Ako kresliť obvody

Keď kreslíte vaše riešenia do šablón, používajte iba tie hradlá, ktoré máte v paneli s nástrojmi. Môžete ich ľubovoľne presúvať a otáčať, nemente im však parametre ako veľkosť, alebo počet vstupných pinov.

Vstupné a výstupné piny môžete ľubovoľne presúvať po ploche, nemente však ich názvy (ani iné hradlá nenazývajte rovnakými názvami).

Ďalej by vo vašich obvodoch nemali byť nasledovné veci:

  • Vodiče, ktoré spájajú výstupy z viacerých hradiel (prípadne rôzne výstupy toho istého hradla).
  • Hradlá, na ktorých niektorý vstup nie je nič pripojené. Výstupy z hradiel nemusia byť pripojené na nič.
  • Hradlá, do ktorých vstupu je zapojený ich vlastný výstup, prípadne výstup iného hradla, na ktorého vypočítanie sa najprv musí vypočítať hodnota v našom hradle.
  • Vstupné piny iné ako tie, ktoré boli v šablóne.
logtut_dont.png
Toto nerobte.

Čas poslednej úpravy: 21. február 2016 17:02