Počet bodov:
Popis:  15b

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom tejto úlohy, napíšte Emovi na siegrift@ksp.sk

Andrej s Dávidom sú šikovní a už dávno prelistovali všetky strany podivného zošitu a odhalili pravidlá, podľa ktorých sa správajú. Na poslednej strane však Dávid našiel vložený malý lístok s nápisom Práskovňa. Andrej si spomenul, že je to názov záložne neďaleko jeho obľúbenej reštaurácie. Zvedaví kamaráti sa tam ihneď vybrali a cestou rozmýšľali, čo len za tento lístok dostanú.

Po krátkom rozhovore a odovzdaní lístku vedúcemu Práskovne, dostali do rúk staré podivné tabuľky a kus kriedy, ktorou sa na ne kedysi písalo.

Hneď im napadlo, že podivné tabuľky budú podobné podivnému zošitu. Andrej si zobral jednu takúto tabuľku do rúk a celú ju poriadne prezrel. V pravom hornom rohu si všimol hrubo vyrytý text. Tento text bol rôzny na každej tabuľke. Celý natešený zobral Dávidovi z rúk kriedu a nápisal na tabuľku číslo. A naozaj to bolo ako zošit, ktorý našiel v kúpeľni. Napísané číslo zmizlo a na jeho mieste sa objavil iný text. Chlapci už vedeli, že potrebujú prinútiť tabuľku vypísať text vyrytý v jej rohu, a tak neváhali a začali odhaľovať pravidlá jednotlivých podivných tabuliek.

Úloha

V tejto úlohe dostanete prístup k podivným tabuľkám. Vždy, keď do nich vpíšete nejaké číslo, tabuľka vypíše odpoveď (číselnú, slovnú …) dodržiavajúc jednoduché pravidlo.

Vašou úlohou bude toto pravidlo odhaliť a nájsť také vstupné číslo, pre ktoré tabuľka vypíše požadovaný text.

Odovzdávanie

K tejto úlohe netreba odovzdávať žiadny popis ani program. Simulátor, spolu so všetkými potrebnými informáciami o odovzdávaní nájdete na stránke. https://prask.ksp.sk/specialne/prask/5/1/2

Hodnotenie

K dispozícii je \(10\) tabuliek, za vyriešenie každej získate \(1.5\) bodu. Náročnosť postupne stúpa, môžete ich však riešiť v ľubovoľnom poradí.

Tento príklad momentálne nemá možnosť odovzdávania.

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.