Počet bodov:
Popis:  15b

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom tejto, úlohy napíšte Michalovi Sládečkovi na

Andrej si minule prečítal knižku o historických šifrách a niektoré z nich sa mu veľmi zapáčili. Preto ich hneď naučil aj svojho kamaráta Adama a začali si posielať zašifrované odkazy. Teraz sa všade chvastajú, že nikto nikdy nezistí čo si píšu. Preto sme zachytili viacero ich správ a rozhodli sme, sa že ich dešifrujeme.

Úloha

Za úlohu máte dešifrovať niekoľko správ – odchytené správy Adama a Andreja.

Vo všetkých úlohach platí, že budú písať len anglickou 26 písmenovou abecedou a šifrovať budú iba písmena. To znamená, že všetky špeciálne znaky ako bodky, čiarky, úvodzovky alebo dokonca čísla zostanú nezmenené. Navyše, nerozlišujú medzi veľkosťou písmen a do výsledného zašifrovaného textu píšu iba veľké písmená.

  1. (3 body) V prvej podúlohe viete, že Andrej poslal Adamovi správu zašifrovanú pomocou Cézarovej šifry. Prebiehalo to tak, že sa najprv dohodli na nejakom kladnom celom čísle, ktoré budeme nazývať kľúč \(k\). Abecedu si napísali na kružnicu, a teraz vždy keď Andrej posiela Adamovi list, každé písmeno v tomto liste nahradí písmenom, ktoré leží na tejto kružnici o \(k\) pozícií ďalej. Na kružnicu si ju napísali preto, aby po písmene ‘Z’ nasledovalo opäť písmeno ‘A’. Keď chce Andrej zašifrovať slovo "zima" s kľúčom \(k=2\), napíše "BKOC".

Správa, ktorú sme odchytili sa nachádza tu: ksp.sk/~prask/2/3/3/sifraA.html

  1. (5 bodov) Andrej sa rozhodol zvýšiť bezpečnosť, pretože Cézarova šifra bola veľmi ľahko rozlúštiteľná. Rozhodol sa použiť substitučnú šifru. Andrej si do prvého riadku napísal pekne v poradí všetky písmená abecedy. Do druhého riadku tiež napísal písmená abecedy, ale v nejakom inom poradí. Vyzerať to mohlo napríklad takto:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
T J M G D N A C O B E L W V X K Z Y Q R P I H U F S

Túto dvojicu riadkov si nazvime kľúč. Keď chce Andrej niečo zašifrovať a poslať Adamovi, každé písmeno v správe nahradí písmenom, ktoré je v kľúči napísané pod ním. Teda slovo "Adam" by zašifroval na "TGTW". O niektorých častiach Andrejovej správy si však vieme tipnúť, čo reprezentovali v originálnej správe a tie nám pomôžu šifru postupne rozšifrovať.

Zašifrovaná správa sa nachádza tu: ksp.sk/~prask/2/3/3/sifraB.html

  1. (7 bodov) Adam sa už naštval, že mu niekto stále číta správy, a teda sa rozhodol že to poriadne sťaží. Opäť používajú substitučnú šifru, ale tento raz si dal Adam pozor, aby v správe neboli žiadne ľahko uhádnuteľné časti ako pozdrav, podpis a podobne. Máte ale šťastie že správa je veľmi dlhá, to sa možno bude dať nejako využiť.

Správa sa nachádza tu: ksp.sk/~prask/2/3/3/sifraC.html

Odovzdávanie

Každý zašifrovaný text v sebe ukrýva tajné heslo. Toto heslo nie je zmysluplné, je to len zhluk písmen. Ak sa vám toto heslo podarí zistiť, choďte na stránku "prask.ksp.sk/specialne/prask/2/3/3/heslo/" (vraj lomítko na konci je dôležité) kde namiesto slova "heslo" napíšete zistené heslo. Ak ho budete mať rozšifrované správne, body sa vám pripíšu automaticky.

Tento príklad momentálne nemá možnosť odovzdávania.

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.