Počet bodov:
Program:  15b

Táto úloha sa dá nahradiť riešením sady arrays_cpp na Liahni (betaliahen.ksp.sk) . Ak chceš, aby ti namiesto bodov za riešenie tejto úlohy boli započítané body získané riešením spomínanej sady, na stránke odovdzaj pdf-ko s prezývkou, ktorú používaš na Liahni.

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom tejto úlohy napíšte Romanovi Sobkuliakovi na

Jednou z najdôležitejších častí stužkovej je úvodný valčík. Okrem samotného tanca by tiež všetci mali vedieť, kde je ich miesto pri nástupe. To si zapamätajú jednoducho – stačí vedieť, ktorý spolužiak stojí pred nimi.

Prvou v rade je takmer vždy Laura, ktorá má celú stužkovú pod palcom. Laura práve hysterčí. Je deň pred veľkým večerom a ona nevie poradie nástupu! Napísala už všetkým spolužiakom a od každého z nich zistila, kto stojí pred ním. Potrebuje už len z nazbieraných informácii zistiť pôvodné poradie. Musí ale do zajtra ešte vybaviť veľa vecí a nemá čas. Nepomohli by ste jej?

Úloha

V triede je \(n\) žiakov očíslovaných 1 až \(n\). O \(n - 1\) žiakoch dostanete informáciu o tom, kto sa nachádza pred nimi. Vašou úlohou je zistiť poradie jednotlivých žiakov.

Vstup

Na prvom riadku vstupu je číslo \(n\) udávajúce počet študentov. Každý z nasledujúcich \(n - 1\) riadkov obsahuje popis jedného žiaka. Každý riadok obsahuje dve medzerou oddelené čísla \(x\) a \(y\), ktoré znamenajú, že pri nástupe sa pred žiakom s číslom \(x\) nachádza žiak s číslom \(y\).

Výstup

Výstup bude obsahovať \(n\) riadkov. Na \(i\)-ty z nich napíšete číslo \(i\)-teho žiaka v poradí pri nástupe.

Hodnotenie

Váš program bude spustený na piatich sadách vstupných súborov. Body dostanete za každú úspešne vyriešenú sadu. Obmedzenia na veľkosť čísla \(n\) v jednotlivých sadách nájdete v nasledujúcej tabuľke. Naviac, pre sady 1, 2 a 4 platí, že na prvom mieste výslednej rady je číslo \(1\).

Číslo sady 1 2 3 4 5
maximálne \(n\) \(50\) \(1\,000\) \(1\,000\) \(1\,000\,000\) \(1\,000\,000\)

Príklady

Input:

1

Output:

1

Jediný žiak musí byť vždy prvý. Všimnite si tiež, že sme načítali iba jedno číslo zo vstupu.

Input:

5
5 2
4 3
2 4
3 1

Output:

1
3
4
2
5

Input:

6
2 3
4 6
5 1
1 2
6 5

Output:

3
2
1
5
6
4

Keďže na prvom mieste rady je číslo \(3\), takýto vstup sa nemôže objaviť v sadách 1, 2 a 4.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.