Materiály zo sústredka

Zborníky

Prednášky odprednášané na sústredku boli spísané v zborníkoch. Zborníky nájdete tu: Prask , UFO .

Užitočné linky

Programátorská liaheň

http://betaliahen.ksp.sk/ je stránka určená začínajúcim programátorom. Momentálne sa na nej dajú riešiť sady úloh zamerané na základy C++.

Úlohy letnej školy

https://testovac.ksp.sk . Na tejto stránke si môžete vyskúšať riešiť pokročilejšie úlohy zamerané zväčša na štandardné algoritmy a dátové štruktúry.

Fotky

Andrejove fotky z posledného dňa. Dávidove fotky.

Zoznam účastníkov