Prezentácie

Kryptografia

Súťažné programovanie

Fotky

Album všetkých fotiek (prevažne Kebabových) je na Google Photos

Zoznam účastníkov